دسته اخبار

اخبار

جستجو

پر بيينده ترين اخبار

آرشيو اخباراخباراخبار

24/11/94 : عدم برگزاری کلاس رياضي و کاربرد آن در مديريت 2 - آقای آقارفیعی روز یکشنبه مورخ 25/11/94

کلاس رياضي و کاربرد آن در مديريت 2 - آقای آقارفیعی روز یکشنبه مورخ 25/11/94 ساعت 11 تا 13:30 کلاس 101 برگزار نمی شود . ... ادامه خبر24/11/94 : عدم برگزاری کلاس روانشناسي عمومي آقای فرجادپور روز یکشنبه مورخ 25/11/94

کلاس روانشناسي عمومي آقای فرجادپور روز یکشنبه مورخ 25/11/94 ساعت 11:00 تا 13:30 کلاس 304 - برگزار نمی شود . ... ادامه خبر24/11/94 : اطلاعیه مهم آموزشی : زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ... ادامه خبر21/11/94 : اطلاعیه درس پروژه مالی 2 خانم سعیدی در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

کلیه دانشجویانی که با خانم سعیدی درس پروژه مالی 2 (پنج شنبه 16:30 - 18:30) را در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 اخذ کرده اند می رساند، آخرین مهلت دریافت پروژه و صحافی آن جهت ارائه نهایی، روز دوشنبه مورخ 03/12/94 می باشد . ... ادامه خبر17/11/94 : دانلود زمانبندی دفاع پروژه (گروه فنی مهندسی) در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

دانلود زمانبندی دفاع پروژه (گروه فنی مهندسی) در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 ... ادامه خبر30/10/94 : اطلاعیه مهم آموزشی : تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ... ادامه خبر01/10/94 : عدم برگزاری کلاس زبان فارسي خانم میرزایی روز چهارشنبه مورخ 02/10/94

کلاس زبان فارسي خانم میرزایی اقدم روز چهارشنبه مورخ 02/10/94 از ساعت 8:15 تا 10:45 و 11 تا 13:30 برگزار نمی شود . ... ادامه خبر29/09/94 : برگزاری کلاس جبرانی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته روز دوشنبه مورخ 30/09/94

کلاس جبرانی درس مديريت استراتژيک پيشرفته(گروه دوشنبه 14:00 تا 16:00) آقای دکتر حیدری پور روز دوشنبه مورخ 30/09/94 از ساعت 11 تا 13 در کلاس 306 برگزار می شود . ... ادامه خبر28/09/94 : برگزاری کلاس جبرانی درس اقتصاد خرد (هر دو گروه) آقای زینلیان روز یکشنبه مورخ 29/09/94

کلاس جبرانی آقای زینلیان درس اقتصاد خرد(گروه چهارشنبه 08:15 تا 10:45) روز یکشنبه مورخ 29/09/94 از ساعت 8:15 تا 10:45 و کليات علم اقتصاد(گروه چهارشنبه 14:00 تا 16:30) روز یکشنبه مورخ 29/09/94 از ساعت 11 تا 13:30 در کلاس 304 برگزار می شود . ... ادامه خبر25/09/94 : زمان ثبت نام از پذيرفته‌شدگان‌ مرحله تکمیل ظرفیت آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394

... ادامه خبر


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18