دسته اخبار

اخبار

جستجو

پر بيينده ترين اخبار

آرشيو اخباراخباراخبار

06/09/93 : برگزاری کلاسهای جبرانی روز شنبه مورخ 08/09/93

1 - شبیه سازی کامپیوتری - آقای آقااحمدی - شنبه 08/09/93 از ساعت 8:15 تا 10:45 2 - ریاضی پیش دانشگاهی - آقای جعفری - شنبه مورخ 08/09/93 از ساعت 14 تا 16:30 3 - ریاضی پیش دانشگاهی - خانم کلانتری - شنبه مورخ 08/09/93 از ساعت 16:15 تا 18:45 4 - زبان فارسی ... ادامه خبر06/09/93 : عدم برگزاری کلاسهای آقای بکان روز یکشنبه مورخ 09/09/93

کلیه کلاسهای آقای بکان(آمار و احتمال 12 تا 13:30 و ریاضی مهندسی 10 تا 11:30) روز یکشنبه مورخ 09/09/93 - برگزار نمی شود . ... ادامه خبر06/09/93 : برگزاری کلاسهای جبرانی روز یکشنبه مورخ 09/09/93

اندیشه اسلامی2 - آقای صالحی - یکشنبه مورخ 09/09/93 ساعت 12 تا 13:30 زبان تخصصی - خانم نخبه روستا - یکشنبه مورخ 09/09/93 از ساعت 11 تا 13:30 آز معماری کامپیوتر - آقای خان بابا - یکشنبه مورخ 09/09/93 از ساعت 8:15 تا 10:45 اصول حسابداری 1 - آقای افشار - ی ... ادامه خبر01/09/93 : برگزاری کلاسهای جبرانی روز یکشنبه مورخ 02/09/93

1 - درس زبان تخصصی نرم افزار - خانم نخبه روستا - ساعت 11 تا 13:30 2 - شیوه ارائه مطالب علمی فنی - خانم پزشکپور - ساعت 11:30 تا 13 ... ادامه خبر29/08/93 : برگزاری کلاسهای جبرانی روز شنبه مورخ 01/09/93

برگزاری کلاسهای جبرانی روز شنبه مورخ 01/09/93 به شرح زیر می باشد . ... ادامه خبر29/08/93 : برگزاری کلاس جبرانی خانم دکتر فیلی - روز شنبه مورخ 01/09/93

برگزاری کلاس جبرانی خانم دکتر فیلی – زبان ماشین اسمبلی – کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر – شنبه مورخ 01/09/93 از ساعت 8:15 تا 10 برگزاری کلاس جبرانی خانم دکتر فیلی – زبان ماشین اسمبلی – کاردانی پیوسته کامپیوتر – شنبه مورخ 01/09/93 از ساعت 10:30 تا 13 برگزاری ... ادامه خبر27/08/93 : اطلاعیه مهم درس پروژه مالی - خانم کمال زارع

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس پروژه مالی را با خانم کمال زارع در ترم جاری اخذ کرده اند می رساند جهت ارائه پروژه خود روز چهارشنبه مورخ 19/09/93 از ساعت 8:15 تا 10:45 در موسسه حضور بهم رسانند . در غیر اینصورت نمره ای برایشان منظور نخواهد شد . ... ادامه خبر27/08/93 : اطلاعیه مهم نظام وظیفه

دانشجویان ذیل جهت مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه به اداره آموزش مراجعه نمایند . 1 - دانشجویانی که مشمول معافیت تحصیلی هستند ولی تاکنون اقدام نکر ده اند . 2 - دانشجویانی که کارت پایان خدمت ایشان قدیمی است . لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه تا تاریخ 10/09/9 ... ادامه خبر25/08/93 : برگزاری کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی - خانم توانگر روستا - سه شنبه مورخ 04/09/93

کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی - خانم توانگر روستا - سه شنبه مورخ 04/09/93 از ساعت 8:15 تا 10:45 و 11 تا 13:30 برگزار می شود . ... ادامه خبر24/08/93 : برگزاری کلاس جبرانی اقتصاد کلان - آقای زینلیان - روز سه شنبه مورخ 27/08/93

کلاس جبرانی درس اقتصاد کلان - آقای زینلیان - گروه حسابداری و امور بانکی - روز سه شنبه مورخ 27/08/93 - از ساعت 8:15 تا 11 و 11 تا 13:30 برگزار می شود . ... ادامه خبر


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13