دسته اخبار

اخبار

جستجو

پر بيينده ترين اخبار

آرشيو اخباراخباراخبار

29/07/93 : عدم برگزاري كلاس محيط چند رسانه اي آقاي شكوري مورخ 29/07/93

كلاس محيط چند رسانه اي آقاي شكوري مورخ 29/07/93 - ساعت 8 تا 11 تشكيل نمي شود . ... ادامه خبر28/07/93 : عدم برگزاري كلاس معارف اسلامي 1 - خانم پاليزدار - روز دوشنبه مورخ 28/07/93

كلاس (معارف اسلامي 1) - خانم پاليزدار - روز دوشنبه مورخ 28/07/93 - تشكيل نمي شود . ... ادامه خبر28/07/93 : عدم برگزاري كليه كلاسهاي خانم كلانتري - روز دوشنبه مورخ 28/07/93

كليه كلاسهاي خانم كلانتري(آمار و کاربرد آن در مدیریت - ریاضی عمومی) - روز دوشنبه مورخ 28/07/93 - برگزار نمي شود . ... ادامه خبر27/07/93 : عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای سخاوت روز دوشنبه مورخ 28/07/93

کلیه کلاسهای آقای سخاوت(اصول بیمه و بیمه اموال 2) روز دوشنبه مورخ 28/07/93 - تشکیل نمی شود . ... ادامه خبر27/07/93 : برگزاري كلاس تعريف پروژه آقاي مهرباني روز سه شنبه مورخ 29/07/93

برگزاري كلاس تعريف پروژه آقاي مهرباني روز سه شنبه مورخ 29/07/93 - از ساعت 15:30 برگزار مي گردد . حضور كليه دانشجوياني كه درس پروژه با ايشان اخذ كرده اند الزامي است . ... ادامه خبر24/07/93 : ليست اسامي دانشجويان - جهت برگزاري كلاس آز سوئيچينگ - شروع كلاس 4 و 5 آبان ماه - جدید

به اطلاع كليه دانشجوياني كه درس آز سوئيچينگ را اخذ كرده اند مي رساند كه مطابق ليست زير در تاريخ هاي معين شده (4و 5 آبان ماه) مي بايست در محل برگزاري كلاس (تهران - شهرك اكباتان - فاز1 - ميدان مخابرات - مركز آموزش مخابرات) حضور داشته باشند . ... ادامه خبر24/07/93 : ليست اسامي دانشجويان - جهت برگزاري كلاس آز سوئيچينگ - شروع كلاس 27 و 28 مهرماه

به اطلاع كليه دانشجوياني كه درس آز سوئيچينگ را اخذ كرده اند مي رساند كه مطابق ليست زير در تاريخ هاي معين شده (27 و 28 مهرماه) مي بايست در محل برگزاري كلاس (تهران - شهرك اكباتان - فاز1 - ميدان مخابرات - مركز آموزش مخابرات) حضور داشته باشند . ... ادامه خبر23/07/93 : برگزاري كلاس جبراني خانم نامدار - درس مباني الكترونيك

كلاس جبراني خانم نامدار درس مباني الكترونيك رشته كارداني پيوسته كامپيوتر روز شنبه مورخ 26/07/93 ساعت 8 تا 9:30 و 9:30 تا 11 و همچنين روز شنبه مورخ 3/08/93 از ساعت 9:30 تا 11 برگزار خواهد شد . ... ادامه خبر22/07/93 : اطلاعیه مهم - تاریخ امتحان معرفی به استاد در ماه جاری

امتحان معرفی به استاد مورخ 28/07/93 روز دوشنبه ساعت 9 صبح برگزار می گردد . ... ادامه خبر22/07/93 : اطلاعيه مهم آموزشي

دانشجوياني كه در ترم اول سال تحصيلي 94-93 تعداد واحدهاي انتخابي آنها زير 14 واحد مي باشد(بجز دانشجويان ارشد) جهت روشن شدن وضعيت تحصيلي به اداره آموزش مراجعه نمائيد . در غير اينصورت تمامي مسئوليت آن به عهده دانشجو مي باشد . ... ادامه خبر


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11