دسته اخبار

اخبار

جستجو

پر بيينده ترين اخبار

آرشيو اخباراخباراخبار

13/12/93 : اطلاعیه مهم پروژه ویژه دانشجویانی که دفاع کرده اند

به اطلاع کلیه دانشجویانی که پروژه خود را دفاع کرده و موفق به کسب نمره شده اند میرساند، جهت تائید مستندات و دریافت کد پروژه در روزهای ذیل به دبیر کمیته مراجعه نمایند . ... ادامه خبر13/12/93 : عدم برگزاری کلاس مدیریت مالی2 - آقای نوروزی - پنجشنبه مورخ 13/12/93

کلاس مدیریت مالی 2 - آقای نوروزی روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 از ساعت 11 تا 13:30 برگزار نمی شود . ... ادامه خبر13/12/93 : عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای سلطانی روز جمعه مورخ 15/12/93

کلیه کلاسهای آقای سلطانی روز جمعه مورخ 15/12/93 در دروس(سمینار در مسائل مالی و سیستم های اطلاعاتی مدیریت و مدیریت منابع انسانی) برگزار نمی شود . ... ادامه خبر12/12/93 : اطلاعیه مهم آموزشی : کلیه کلاسهای روان شناسی تا اطلاع ثانوی تشکیل نمی شود

کلیه کلاسهای روان شناسی روزهای(شنبه روز 14 تا 16 و دوشنبه 14 تا 16:30 و سه شنبه 16:30 تا 19 ) تا اطلاع ثانوی تشکیل نمی شود . ... ادامه خبر11/12/93 : اطلاعیه مهم درس پروژه آقای مهندس آقااحمدی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با آقای مهندس آقا احمدی درس پروژه را در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 اخذ کرده اند می رساند، قبل از دفاع پروژه روز پنجشنبه مورخ 14/12/93، گزارش نهایی عملکرد خود را به آدرس ایمیل ایشان ارسال نمایند . ... ادامه خبر10/12/93 : عدم برگزاری کلاس ساعت دوم آقای دکتر حیدری پور - روز چهارشنبه مورخ 13/12/93

کلاس ساعت دوم آقای دکتر حیدری پور درس حقوق بازرگانی ساعت 14 تا 16:30 روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 برگزار نمی شود . ... ادامه خبر10/12/93 : عدم برگزاری کلیه کلاسهای خانم اکبری روز یکشنبه مورخ 10/12/93

کلیه کلاسهای خانم اکبری روز یکشنبه مورخ 10/12/93 در دروس(تحقیق در عملیات2 - اصول تنظیم کنترل بودجه دولتی - تحقیق در عملیات1 و تحقیق در عملیات پیشرفته) برگزار نمی شود . ... ادامه خبر10/12/93 : عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای دکتر نگارش نژاد - روز یکشنبه مورخ 10/12/93

کلیه کلاسهای آقای دکتر نگارش نژاد - روز یکشنبه مورخ 10/12/93 در دروس(روش تحقیق در مدیریت 14 تا 16:30 و آمار و احتمالات 16:30 تا 19) برگزار نمی شود . ... ادامه خبر10/12/93 : عدم برگزاری کلیه کلاسهای آقای خیامدار روز یکشنبه مورخ 10/12/93

کلیه کلاسهای آقای خیامدار روز یکشنبه مورخ 10/12/93 در دروس(حسابداری صنعتی2 و اصول حسابداری2) برگزار نمی شود . ... ادامه خبر08/12/93 : زمان دفاع پروژه تمامی دانشجویان فنی مهندسی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 درس پروژه را اخذ کرده اند می رساند، زمانبندی دفاع پروژه به شرح زیر است : ... ادامه خبر


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15